arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • SprayMax 1K Universal Primer 400ml univerzální základní nátěr bílý

  SprayMax 1K Universal Primer 400ml univerzální základní nátěr bílý
  SKU: 690102
  HMOTNOST: 0.5000 kg
  • POPIS

   SprayMax 1K Universal Primer 400ml univerzální základní nátěr bílý je univerzální základní adhesivní nátěr. Pro použití v interiéru i exteriéru. Jako adhezivní základní nátěr na všech površích, s aktivním antikorozním účinkem na železo a ocel. Možný také pro zinek, galvanizovanou ocel, barevné kovy, slitiny, tvrdé PVC, termosetové plasty.

   clp

   Nebezpečí:

   H222     Extrémně hořlavý aerosol.
   H229     Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H304     Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
   H319     Způsobuje vážné podráždění očí.
   H336     Může způsobit ospalost nebo závratě.
   H412     Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • další informace

  • SOUBORY KE STAŽENÍ

  Availability: Není skladem