arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • Belton Special - Gold Effect 400ml zlatý efekt

  Belton Special - Gold Effect 400ml zlatý efekt
  SKU: 323199
  HMOTNOST: 0.5000 kg
  • POPIS

   Belton Special - Gold Effect 400ml zlatý efekt je určený pro vechno, co potřebuje svítit ve zlatě, lze pomocí této efektní barvy kdykoliv v okamžiku přeměnit. Na hladkých površích se vytváří elegantní kovový lesklý zlatý efekt. Obzvláště vhodné do interiéru. Není odolný proti opotřebení. Nenanášet čirý lak.

   clp

   Nebezpečí:

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
   H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • další informace

  NEBO