arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • Belton Special - Chrome Effect 400ml

  Belton Special - Chrome Effect 400ml
  SKU: 323200
  HMOTNOST: 0.5000 kg
  • POPIS

   Belton Special Chrom Effect 400ml je dekorativní barva ve spreji pro stylové lesklé efekty. Dodává hladkým povrchům vysoce kvalitní lesklý kovový chromový vzhled. Obzvláště vhodné do interiéru. Není odolný proti opotřebení. Nenanášet čirý lak.

   clp

   Nebezpečí:

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
   H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • další informace

  NEBO