arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • 1X SPREJ 400ML

  1X SPREJ 400ML
  SKU: lacne 400ml
  HMOTNOST: 0.4000 kg
  • POPIS

   1x sprej 400ml farby, farba sa môže líšiť od obrázku


   Výstražné upozornenia:
   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  NEBO