arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • SPEEDFLOW™ Cocktail náplň 250ml

  SPEEDFLOW™ Cocktail náplň 250ml
  SKU: 691767
  HMOTNOST: 0.5145 kg
  • POPIS

   SPEEDFLOW™ Cocktail náplň ve skle o objemu 250ml.

   Speciální černý inkoust s měděným nádechem na alkoholové bázi se snytetickým asfaltem je lesklý, vysoce kryvý, permanentní a rychleschnoucí. Díky jeho konzistenci je jeho možná jeho rychlá aplikace. Je vhodný téměř pro všechny povrchy.

   clp

   Nebezpečí!

   H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
   H315 Dráždí kůži.
   H318 Způsobuje vážné poškození očí.
   H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H341 Podezření na genetické poškození.
   H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
   H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  NEBO