arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

  Podmínky ochrany osobních údajů

  I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Urban Fine Art s.r.o. IČ 05845092 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Plynární 33, 170 00 Praha
  email: praha@molotow.cz
  telefon: +420 776 320 518

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


  IV. Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) ,
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  - zajišťující marketingové služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


  VI. Cookies

  1. Naše stránky používají soubory Cookies. K čemu cookies používáme:
  K uložení osobních nastavení - tyto cookies umožňují našemu webu zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu.
  K zabezpečení - cookie soubory používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.
  Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě - při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies.

  2. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi.
  K uložení registračních informací - registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
  K reklamním účelům - soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam (pokud existují) pro uživatele a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci.

  3. Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů tak mohou být ve Vašem počítači ukládány cookies i jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány.

  Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat.

  4. Z používání určitých cookies se můžete kdykoliv odhlásit na adrese: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

  Standardní webové prohlížeče (Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

  Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=cs
  Edge: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
  Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
  Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

  5. Seznam cookies
  Níže je seznam cookies které sbíráme a jakou informaci ukládají.

  Název COOKIE - Popis COOKIE
  CART - Asociováno k vašemu nákupnímu košíku
  CATEGORY_INFO - Ukládá informaci o kategorii na stránce, která umožňuje rychlejší zobrazení stránek.
  COMPARE - Zboží které máte ve vašm listu na porovnání
  CURRENCY - Vaše preferovaná měna
  CUSTOMER - Zašifrovaná verze vašeho zákazníckého ID a obchodu.
  CUSTOMER_AUTH - Indikátor vašeho aktuálního přihášení do obchodu.
  CUSTOMER_INFO - Zašifrovaná verze zákaznické skupiny do které náležíte.
  CUSTOMER_SEGMENT_IDS - Ukládá ID zákaznického segmentu.
  EXTERNAL_NO_CACHE - Indikátor, který indikuje zdali je caching povolený nebo ne.
  FRONTEND - Vaše session ID na serveru.
  GUEST-VIEW - Umožňuje guestům editovat jejich objednávky.
  LAST_CATEGORY - Poslední navštívená kategorie.
  LAST_PRODUCT - Poslední prohlížený produkt.
  NEWMESSAGE - Indikuje jestli byl přijatý nový vzkaz.
  NO_CACHE - Indikuje jestli je povoleno používat mezipaměť.
  PERSISTENT_SHOPPING_CART - Link k informaci o vašem košíku a historii prohlížení, pokud se zeptáte sítě.
  POLL - ID vašich posledních anket.
  POLLN - Informace ve kterých anketách jste hlasovali.
  RECENTLYCOMPARED - Produkty které jste naposled porovnávali.
  STF - Informace o produktech které jste poslali mailem přátelům.
  STORE - Vzhled obchodu nebo jazyk který jste si vybrali.
  USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE - Indikuje zdali zákazník umožnil používání cookies.
  VIEWED_PRODUCT_IDS - Produkty které jste naposled viděli.
  WISHLIST - Zašifrovaná seznam produktů přidaných do vašeho Wishlistu.
  WISHLIST_CNT - Počet položek ve vašem Wishlistu.

  VII. Google Analytika

  1. Pro analýzu návštěvnosti našeho webu používáme Google Analytics. V případě, že nechcete být touto službou sledováni, můžete se odhlásit zde:
  http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

  2. Pro trvalé blokování Google Analytics si můžete nainstalovat plugin prohlížeče dostupný zde:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  3. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služby Google Analytics jsou dostupné na adrese: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

  4. S kým sdílíme vaše údaje

  Údaje z měření službou Google Analytics zpracovává společnost Google, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha-Smíchov (+420 226 291 895). Jedná se o tyto údaje: počet uživatelů, počet návštěv, doba trvání návštěvy, čas návštěvy, zdroj návštěvy, země, město, zařízení, jazyk, prohlížeč, operační systém, poskytovatel služeb, rozlišení obrazovky.


  VIII. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


  IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


  X. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018.