arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • CoversAll™ 3 600 ml

  CoversAll™ 3 600 ml
  SKU: 132760
  • POPIS

   Starý ale dobrý: CoversAll™ 3 je velice známý pro jeho asfalt a plastickou barevnou aplikaci. Nejen vysoká neprůhlednost a dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům obsahující složku proti vlivům UV záření dělají tuto barvu ve spreji prakticky všestrannou, ale také pravou klasikou skoro 20 let. Díky jeho vysoce natlakovanému výstupu barvy může být nanesen v krátkem čase.

   clp

   Výstražná upozornění:

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • SOUBORY KE STAŽENÍ

  NEBO