arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • COVERSALL™ Color FORK „RGB Pack"

  COVERSALL™ Color FORK „RGB Pack"
  SKU: 200431
  • POPIS

   Akční klasika ve zvýhodněném 6ti packu! COVERSALL™ COLORS díky čistým pigmentům dosahuje barva extrahlubokou barevnou jasnost. Mimoto, nový měkký ventil zajišťuje rychlou a jemnou aplikaci barvy. Vysoce kryvá barva na bázi nitro-alkydu (mimo odstín pure black), zajišťuje velmi dobrou odolnost vůči UV záření, a proto je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

   clp

   Nebezpečí!

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
   H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • VIDEA

  • SOUBORY KE STAŽENÍ

  NEBO