arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • Urban Fine-Art™ 2K průhledný lak 400ml

  Urban Fine-Art™ 2K průhledný lak 400ml
  SKU: 337319
  HMOTNOST: 0.4467 kg
  • POPIS

   Pokud toto nemáte, je to vaše vlastní chyba, protože 2K clear varnish lak je odolný UV záření, chemii, benzínu, a povětrnostním vlivům. Dále je odolný proti poškrábání. Jeho vynikající krycí uniformita je snadná k leštění - tím zůstává stále lesklý. Absolutní must-have pro každé studio a každou dílnu.

   clp

   Výstražná upozornění:

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
   H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • VIDEA

  • SOUBORY KE STAŽENÍ

  NEBO