arrow_submit
Hledání
Molotow - Serach Head
 • Action Pack

  Action Pack
  SKU: 200339
  • POPIS

   Jsi vždy vybavený s tímhle Akčním packem! Obsahuje:
   • 4x BURNER™ chrome (600 ml)
   • 2x CoversAll™ 3 (600 ml) + bezpečnostní pack
   • 1x pár ochranných rukavic
   • 1x ochrannou masku “Black Mask”
   • 1x 60 pcs. portable bag with belt loop

   clp

   Výstražná upozornění:

   H222 Extrémně hořlavý aerosol.
   H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
   H315 Dráždí kůži.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
   H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • INFORMACE O PRODUKTU

  • VIDEA

  • SOUBORY KE STAŽENÍ

  Availability: Není skladem